Select Page
UČITELJI PREDMET, RAZRED E-NASLOV
Mirjam Vrh KE 8.,9., svetovalno delo mirjam.vrh@guest.arnes.si
Mateja Štefančič razredničarka 5. razred, int.dejavnost mateja.kocevar@guest.arnes.si
Mateja Luzar razrednčarka 2, 3 razred
Simona Pezdir razrednčarka 1 razred   simona.pezdir@gmail.com
Sandra Palcich MAT: 6. – 9., FIZ: 8.-9. sandra.palcich@guest.arnes.si
Ines Šestan Učitelj PB
Nina Kalc NIT: 5., NAR: 6, 7.,GOS 5., 6. , PB
BIO: 8., 9., izbirni predmet, organizator šol. prehrane, razredičarka 9. razred, interesna dejavnost. 
nina.kalc@gmail.com
Andreja Rolih SLJ: 6,8,9., ZGO: 6.-9, PB, int.dejavnost,JV, razredicarka 6, 7. raz.  andreja.rolih1@guest.arnes.si
Nataša Zidar TJA: 6. – 9., GEO: 6. – 9., DKE,  izbirni predmet  natasa.zidar@guest.arnes.si
Stanka Benigar TIT 6-8, LUM: 6. – 9., izbirni predmet, interesna dejavnost  stanka.benigar@guest.arnes.si

Brigita Boštjančič Baša

Špela Tomšič

 

 

SLJ 4, 5,7 raz.,knjižničarka, izbirni predmet, int. dejavnost,razredničarka 8. razred

Razredničarka 4 razred

 

 brigita.basa@gmail.com

 spelaa.1.2@gmail.com

 

 

Sara Česnik GUM: 6. – 9.,  pevski zbor sara.cesnik@guest.arnes.si
Ivan Majcan računalnikar  imajcan@gmail.com
Rihard Udovič ŠPO: 6. – 9., izb.predmet rihard.udovic@guest.arnes.si
Tamara Brozina PB
 
OSTALI STROKOVNI SODELAVCI
 Alenka Rutar inkluzivna pedagoginja alenka.suban@guest.arnes.si
Maja Hrvatin Gorjanc logopedinja
Neža Ceglar Učitelj za dodatno strokovno pomoč
TEHNIČNO OSEBJE
Eva Štefančič računovodkinja, tajnica eva.stefancic1@guest.arnes.si
Patricija Šlosar kuharica
Bojana Babuder kuharica
Ivan Ličan hišnik
Grozdana Rutar čistilka
Elena Šetina čistilka
Meliha Ahmetašević  čistilka.
Dostopnost