Select Page

Vizija, poslanstvo

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Vizija: Ne učimo se za šolo, marveč za življenje (Seneka)

Poslanstvo šole je izobraževati in vzgajati učenca za aktivno vključevanje v sodobno  družbo, kjer bo imel odgovoren odnos do sebe, do ožjega in širšega okolja, tako družbenega kot tudi naravnega, kar vključuje tudi strpen odnos do drugačnosti.

 

VREDNOTE

S to vizijo pridobivamo in dajemo znanje ter uresničujemo vrednote vseh udeležencev v vzgoji in izobraževanju – staršev, učencev in učiteljev ter širše skupnosti. Te vrednote so: znanje, ustvarjalnost, sodelovanje, druženje, prijateljstvo,strpnost, odgovornost, samostojnost.

 

KONTEKST

V prihodnosti bo na šolo vplivalo:

 • uresničevanje vsakoletnega delovnega načrta skladno s šolsko zakonodajo,
  • izobraževanje zaposlenih,
  • gradnja kakovostnih odnosov med delavci šole, učenci in starši,
  • sodelovanje med šolami v domačem in mednarodnem prostoru,
  • sodelovanje z občino, KS in ostalimi organizacijami s področja vzgoje in izobraževanja,
  • razvoj prepoznavnega vzgojnega koncepta šole z dograjevanjem sistema vrednot.
Dostopnost