Select Page

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (koordinatorka Brigita Bošrjančič Baša)

Projekt Nacionalni mesec skupnega branja 2020 bo potekal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 11. oktobra (zaključek ®Tedna otroka). Evropska bralna kampanja EURead (Evropa bere: www.europereads.com) povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi.

Tudi v letošnjem šolskem letu se projektu pridružuje naša šola, saj se zavedamo pomena razvijanja bralne pismenosti in bralne kulture. Dogodek smo poimenovali »Trenutki za branje«. Med 28. 9. in 9. 10. 2021 vsak dan pričenjamo z nekajminutnim branjem po izbiri. Urejen je tudi priložnostni bralni kotiček v učilnici JV in OPB, branju pa se posvečajo tudi v oddelkih našega vrtca.

 

Dostopnost