Select Page

Program »EKOŠOLA« (vodja Simona Pezdir): V okviru projektov Ekošole učence, zaposlene in lokalno skupnost spodbujamo k večji ozaveščenosti o varovanju okolja in trajnostnem razvoju.

Pri pouku in drugih dejavnostih šole bomo razvijali odgovoren odnos do okolja in sočloveka. Teme, ki jim bomo namenili posebno pozornost bodo: odpadki, energija, voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, urejena okolica šole, biotska raznovrstnost in ohranjanje našega sveta za prihodnje generacije. Izvedli bomo akcijo za čisto okolje, imeli spoštljiv odnos do hrane in skrbeli za čim manj odpadkov, varčevali z energijo in vodo ter ločeno odlagali odpadke. Skrbeli bomo za trajnostno mobilnost: učence bomo spodbujali, da prihajajo v šolo peš, s kolesom, javnim oz. skupinskim prevozom. Varovali bomo naravno okolje ter skrbeli za zdravje in dobro počutje (z zdravo prehrano in gibanjem). Skrbeli bomo za vsa živa bitja, ki z nami delijo življenjski prostor. Spodbujali bomo nakupovanje izdelkov prijaznih okolju. Upoštevali bomo pravila lepega obnašanja, reševali probleme strpno, brez nasilja, sprejemali drug drugega in si med seboj pomagali. Lokalno in širšo skupnost bomo obveščali o naših prizadevanjih in uspehih.

Dostopnost