Select Page

INTERESNE DEJAVNOSTI NA OŠ PODGORA KUTEŽEVO V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 VRSTA DEJAVNOSTI NOSILCI IN IZVAJALCI
Literarno-novinarski krožek Andreja Rolih
Planinska skupina Marija Štemberger, Nataša Zidar
Prometni krožek Stanka Benigar
Gasilski krožek GD Podgora
Folklora Magdalena Logar
Šolska skupnost Nataša Zidar
Prva pomoč Nina Kalc in zunanji izvajalec
Krožek Rdečega križa Nina Kalc
Sladkorna bolezen Nina Kalc
Pevski zbor (otroški in mladinski) Sara Česnik
Angleška bralna značka Nataša Zidar, Simona Pezdir
Bralna značka Andreja Rolih, Brigita Boštjančič Baša, razredne učiteljice
Gledališki krožek Brigita Boštjančič Baša
Košarka KK Plama pur
Mladina in gore Nataša Zidar in zunajnji izvajalci
Računalniški krožek Nina Kalc, Tina Kaluža, 
Hirti lončki Nataša Zidar

 

Dostopnost