Select Page

Prevoz

Prevozi

Za vozače je urejen šolski avtobusni prevoz, ki ga izvaja Frelih d. o. o. Na voljo so izredni in redni avtobusi.

  • Šola je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km.
  • Ravno tako mora šola poskrbeti za prevoz tistih otrok, ki obiskujejo 1. razred, in vseh otrok (tudi iz ostalih razredov), ne glede na oddaljenost od šole, če je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Jutranji prevoz v šolo

 Postajališče ura
Podgraje 7.00
Sela 7.02
Zabiče 7.03
Betula 7.05
Kuteževo – šola 7.07
 Postajališče ura
Jablanica 6.43
Trpčane 6.45
Zabiče 6.49
Kuteževo – šola 6.53

Odhodi avtobusov izpred šole po pouku:

Kuteževo – šola

13.25

Kuteževo – šola

13.39

Kuteževo – šola

14.41

Kuteževo – šola

14.56

Kuteževo

13.27

Trpčane

13.40

Kuteževo

14.43

Fabci (vas)

15.08

Podgraje

13.31

Podgraje

14.47

Podgraje (Sela)

13.33

Podgraje (Sela)

14.49

Zabiče

13.35

Zabiče

14.51

Dostopnost