Select Page

Projekt Varno na kolesu

Projekt Varno na kolesu (vodja Stanka Benigar)

Projekt je namenjen osnovnošolkam in osnovnošolcem, ki se v šol. letu 2020/21 aktivno pripravljajo na opravljanje kolesarskega izpita. Naloge, ki se opravljajo v okviru razpisa, so razdeljene v tri obvezne sklope in dve dodatni nalogi ter obsegajo različne oblike ustvarjanja in učenja. Šola iz vsakega sklopa nalog ustvari in naredi izbor enega najboljšega izdelka, ki ga posreduje v ocenjevanje. Strokovna komisija bo prejete izdelke pregledala in ocenila. Projekt Varno na kolesu se uradno zaključi v mesecu aprilu 2021

Dostopnost