Select Page

Projekt Simbioza giba Slovenija

Projekt Simbioza giba Slovenija (vodja Nataša Zidar)

V šolskem letu 2020/ 2021 se bomo že tretje leto zapored vključili v projekt Simbioza giba. Cilj vseslovenske akcije Simbioza Giba je promocija zdravega in aktivnega življenja ter staranja, skupaj s predstavitvijo novih in obstoječih vadb za vse generacije.Na podlagi preteklih izkušenj smo se letos odločili, da vključimo učence razredne stopnje in njihove starše, stare starše ter vse zainteresirane starejše vaščane.Na razredni stopnji je tako v t.i. Simbioza tednu predviden športni dan, v sklopu katerega bo pripravljenih več aktivnosti, ki bodo primerne za vse starostne kategorije. Projekt tako združuje gibanje, druženje ter medgeneracijsko sodelovanje. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Dostopnost